UkázkY realizací

Výběr aktuálně probíhající staveb a již dokončených projektů najdete níže:

MODERNIZACE PŘESTUPNÍHO TERMINÁLU V HOŘICÍCH

Objem prací 10,5 mil. Kč bez DPH
Investor: Město Hořice

Výstavba odbavovací haly z cihelného zdiva s výplní z min. vaty obloženého pískovcovým obkladem a vnitřní sádrovou omítkou, konstrukce krovu ze sušeného řeziva, falcovaná střecha, střešní okna částečně na elektrický pohon, nové instalace ZTI, UT, plynovodu, elektro, slaboproud, VZT včetně zařizovacích předmětů, drobné sanity, dělících příček z vysokotlakého laminátu. Dále byly provedeny SDK, stěny kolárny z tahokovu, prosklené dělící příčky, obklady a dlažby, dodávka a montáž dřevěných oken a dveří, vnitřních dveří, mincovní automaty, malby, nátěry, vnější a vnitřní informační systém, světelný nápis, kuchyňská linka, přípojky, dešťová kanalizace. V rámci terminálu bylo provedeno cca 1300 m2 zámkových dlažeb, rozšíření vozovky s živičným povrchem, bezbariérové a silniční obrubníky, zastávkové přístřešky, mobiliář.

REKONSTRUKCE KLIENTSKÉ HALY VZP V CHRUDIMI

Objem prací 2,9 mil. Kč bez DPH
Investor: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Kompletní demontáž původní klientské haly, nové instalace minerálkových podhledů, SDK příček, dodávka ZTI, svítidel, dveří, hliníkových světlíků, dlažby, obkladů.

STAVEBNÍ ÚPRAVY VÍCEÚČELOVÉ SÍNĚ V ČERNILOVĚ

Objem prací 7,8 mil. Kč bez DPH
Investor: Obec Černilov

Rekonstrukce prostor bývalého evangelického kostela na víceúčelovou obřadní síň spočívala zejména v sanaci střešní konstrukce s částečnou výměnou krovů, novým stropem z lepených I nosníků, snížením podlah včetně nových izolací a odvětrávacím IGLU systémem přes nosné zdi, zhotovením přípojek vodovodu, elektro a kanalizace, dodávce dubových dveří, podlah, lavic, restaurování pískovcových portálů, dodávce pískovcových stupňů. Dále byl proveden nový SDK podhled a příčky, půlkruhová zeď apsidy se strukturální omítkou a posuvnými obloukovými dveřmi, nosná ocelová konstrukce ochozu, vnitřní vápenocementové omítky, nové instalace ZTI, UT, elektro, odvětrání WC, hromosvod, el. podlahové vytápění, zařizovací předměty, drobná sanita, obklady a dlažby, dodávka a repase dřevěných oken, dveří a varhan, nové ocelové industriální dveře, pohovka, židle, kuchyňská linka, sádrové šambrány, dřevěné sloupy, malby, nátěry. 

REKONSTRUKCE POBOČKY ČSOB ŽAMBERK

Objem prací 1 mil. Kč bez DPH
Investor: ČSOB 

Dodávka silnoproudé instalace a osvětlení interiéru pobočky.

STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU Č.P.7 V BAŠNICI

Objem prací 9,5 mil. Kč bez DPH
Investor: Obec Bašnice

Součástí požadované rekonstrukce dvou objektů č.p. 4 a č.p. 40 v Selmicích byla oprava koupelen a WC včetně nových rozvodů ZTI, kompletní obnova omítek ve všech místnostech, příprava pro osazení kuchyňských linek, oprava části podlah. Rekonstrukcí objektu byla zajištěna změna užívání prostor z bývalé školy na bytové jednotky, která spočívala zejména v nutných dispozičních změnách, výměně nosných prvků stropů, úpravy statiky, spínání věnců helikální výztuží, opravy fasády omítkou s nátěrem včetně fasádních reliéfů, bosáží, říms, dále byla část vnějších stěn bez historické fasády zateplena, osazeny klempířské prvky, vyměněny plastové výplně otvorů, vnitřní dveře, byly zhotoveny nové podlahy, obklady a dlažby, restaurování a dodávka nových pískovcových prvků, repase kovaného zábradlí a dveří z masivu. Dále byl proveden nový SDK podhled a příčky, tepelné izolace, hydroizolace, vnitřní omítky, nové instalace ZTI, VZT, hromosvod, UT, kde novým zdrojem tepla jsou tepelná čerpadla, elektro, slaboproud, kuchyňské linky, malby, nátěry, přípojky vodovodu a kanalizace, septik včetně biologického předčištění a retenční šachty, zpevněné plochy okolo objektu.

REGENERACE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ V CHRASTI

Objem prací 8 mil. Kč bez DPH
Investor: Město Chrast

Předmětem realizace byla kompletní výstavba sociálního zařízení, kabin, zázemí a veřejného osvětlení stadionu Byla provedená demolice stávajícího objektu občerstvení, nové základy, vyzdění nosného zdiva z keramických tvarovek plněných vatou, vnitřních příček z pórobetonu, dodávce a montáži příhradových vazníků, střechy včetně klempířských prvků, zateplení soklu, fasády, SDK, tepelné izolace, hydroizolace, vnitřní omítky, nových instalací ZTI, VZT, hromosvodu, UT, elektra, slaboproudu, PVC podlah, obkladů a dlažeb, maleb, nátěrů. Součástí zakázky byla též dodávka a montáž plastových oken, vnitřních dveří, kanalizace a rozvodů veřejného osvětlení.

REKONSTRUKCE KINA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Objem prací 1,8 mil Kč bez DPH
Investor: Město Rychnov nad Kněžnou
Dodávka silnoproudé elektrické instalace, osvětlení , centrálního bateriového systému pro řízení nouzového osvětlení a rozvaděčů s řídícím systémem osvětlení kinosálu.

zateplení tělocvičny akademika heyrovského HRADEC KRÁLOVÉ

Objem prací 3,2 mil. Kč bez DPH
Investor: Ministerstvo obrany
Provedení zateplení budovy, obklad fasády, montáž bleskosvodu a okapové chodníky.

INFOCENTRUM PARDUBICE

Objem prací 2,4 mil. Kč bez DPH
Investor: Rozvojový fond Pardubice
Vnitřní úpravy objektu spočívající ve stavebních úpravách prostorů, jejíž součástí bylo zejména provedení elektroinstalací (nová svítidla s rozvody silnoproudé elektroinstalace, VZT, opravy omítek, dodávka nových dveří splňující bezbariérové požadavky do nových zárubní, modernizace obkladů a umyvadel s dopojením rozvody ZTI, nátěry otopných těles.

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ LIBUŇ

Objem prací 15,3 mil Kč bez DPH
Investor: Obec Libuň

Rekonstrukce vnitřních prostor a fasády se zateplením a z vápenocementové omítky objektu ZŠ s nástavbou, přístavbou a dokončením sedlové střechy s krytinou z bobrovek a novým třípatrovým betonovým schodištěm. Součástí zakázky byly též bourací práce, oprava omítek, nové instalace ZTI, UT, plynovodu, elektro, slaboproud, VZT včetně zařizovacích předmětů, drobné sanity, vestavbu výtahu, statické zajištění obvodového zdiva, klempířské prvky. Dále byly provedeny SDK a zámečnické konstrukce, PVC podlahy včetně roznášecích vrstev z betonových mazanin a lehkých plovoucích podlah, obklady a dlažby, dodávka a montáž plastových oken a dveří, střešních oken, vnitřních dveří, malby, nátěry, požární ucpávky a nátěry, renovace stávajících dveří. 

KSZ Hradec Králové

Objem prací 1,4 mil. Kč bez DPH
Investor: Krajské státní zastupitelství HK
Oprava sociálních zařízení čtyřpodlažního objektu Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové se změnou dispozice spočívala zejména v kompletním vybouráním vnitřní části místností WC, provedení nového stoupacího potrubí,SDK předstěn šachty, nových obkladů, epoxidových podlah, zařizovacích předmětů, elektroinstalace a tryskových osoušečů rukou.

ZŠ SEVER, LUŽICKÁ 1208, HRADEC KRÁLOVÉ

Objem prací 2,9 mil Kč bez DPH
Investor: Město Hradec Králové
V rámci této zakázky byly vybourány nenosné části spojovací chodby, provedení nových základů,vyzdění stěn chodby, osazení plastových, dřevěných a hliníkových oken a dveří. Kompletní zateplení, SDK podhledy a vnitřní omítky včetně maleb. Provedení nového hromosvodu, EZS. Kolem objektu byly provedeny zámkové dlažby, palisády, vsakovací objekt.

OPRAVA MARKÝZ Č. P. 8 UL. ČS. PARTYZÁNŮ

Objem prací 1,5mil. Kč bez DPH
Investor: Město Chrudim
V rámci realizace byla provedena střecha z falcovaného hliníkového plechu na roznášecí vrstvu z OSB, dále byla doplněnaocelová nosná konstrukce, renovace ocelové konstrukce,nové skleněné podhledy s vestavěným osvětlením, obklad soklu z obkladových pásků.

VESTAVBA SOCIÁLNÍCH BUNĚK NA PORODNÍM SÁLECH PG

Objem prací 2,8 mil. Kč bez DPH
Investor: Nemocnice Pardubického kraje

Stavební úpravy řeší dispoziční změny v porodních sálech č.1 a č.2 v severovýchodní části 3.NP budovy č. 3 PG a dodávku relaxační porodní vany. V rámci vestavby byly provedeny zejména: demontáže stávajících povlakových podlah, části obkladů, vnitřních dveří, bourání příček. Provedení nové instalace silnoproudu, ZTI, VZT, komunikace pacient sestra. Zhotovení nových SDK příček a podhledů, obkladů, dlažeb, podlah elektrostaticky vodivých, oprav omítek, maleb omyvatelných odolných proti desinfekčním prostředkům a otěruvzdorných, nátěry stávajících zárubní. Dodávka a montáž posuvných dveří, zařizovacích předmětů a svítidel. 

FNHK, OBJEKT Č.23 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ

Objem prací 2,2 mil. Kč bez DPH
Investor: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Účelem těchto stavebních úprav bylo přemístění transfúzního oddělení do pavilonu onkologie FNHK, v rámci čehož byly provedeny drobné dispoziční úpravy, opravy betonových podlah, omítek, sanace trhlin zdiva, malbyodolné proti desinfekčním prostředkům, dodávka a montáž vnitřních dveří, označení ošetřoven, vnějších žaluzií, sítí proti hmyzu. Dále byly zhotoveny nové instalace ZTI, silnoproudu, EZS, EPS, MaR, monitoringu teplot, položeny vinylové elektrostaticky vodivé podlahy.

Kontaktujte nás

Za našimi zákazníky rádi přijedeme a vypracujeme rozpočet stavby.