poptat firmu

ukázka realizací

Výběr aktuálně probíhající staveb a již dokončených projektů najdete níže:


Oprava sociálních zařízení

Objem prací 1,4 mil Kč bez DPH
Investor: Ján Mucha
Realizace 7-8/2017

Bourání obkladů, dlažeb příček, základové desky, podkladního betonu. Zhotovení nové skladby podlah s tepelnou izolací a hydroizolací, zděné příčky, omítky, rozvody a zařizovací předměty UT a ZTI, elektroinstalace dveře s povrchem EBC, nová kanalizační a vodovodní přípojka.


KSZ Hradec Králové

Objem prací 1,4mil. Kč bez DPH
Investor: Krajské státní zastupitelství HK
Realizace 8-11/2017

Oprava sociálních zařízení čtyřpodlažního objektu Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové se změnou dispozice spočívala zejména v kompletním vybouráním vnitřní části místností WC, provedení nového stoupacího potrubí,SDK předstěn šachty, nových obkladů, epoxidových podlah, zařizovacích předmětů, elektroinstalace a tryskových osoušečů rukou.


ZŠ SEVER, LUŽICKÁ 1208, HRADEC KRÁLOVÉ

Objem prací 2,9 mil Kč bez DPH
Investor: Ján Mucha
Realizace 7-8/2017

V rámci této zakázky byly vybourány nenosné části spojovací chodby, provedení nových základů,vyzdění stěn chodby, osazení plastových, dřevěných a hliníkových oken a dveří. Kompletní zateplení, SDK podhledy a vnitřní omítky včetně maleb. Provedení nového hromosvodu, EZS. Kolem objektu byly provedeny zámkové dlažby, palisády, vsakovací objekt.


Kasárna letecká Pardubice

Objem prací 800tis. Kč bez DPH
Investor: Ministerstvo obrany
Realizace 9-11/2017

Oprava obálky objektu na letišti v Pardubicích spočívala zejména v kompletním otlučení fasády s provedením nové vápenocementovéštukové omítky, nátěru fasády, soklu z marmolitu, nátěru střechy a žlabů.Dále byla vyměněna část plastových oken a dveří, osazeny vnitřní dveře s obložkami, nové svody,výmalba objektu včetně omyvatelného nátěru stěn schodiště.


Oprava sociálních zařízení, venkovních omítek, střechy a klempířských prvků objektu č. 3, kasárna kpt. Jaroše Chrudim

Objem prací 1,5mil. Kč bez DPH
Investor: Ministerstvo obrany
Realizace 8-11/2017

Vnitřní úpravy spočívaly zejména v obnově dožitých PVC podlah, v místnostech technického zázemí provedení nových drátkobetonových podlah, oprava WC a výmalba objektu, nátěry otopných těles a omyvatelné nátěry stěn.
Vně objektu byla naší firmou realizována kompletní oprava fasády, osazenanová plastová okna a dveře, hydroizolace střechy garáže s oplechováním, zateplení soklu.Obnova odvodnění dešťových vod objektu spočívala v položení nových betonových žlabů, úprava přilehlého terénu s osvahováním a provedením okapového chodníku z betonové dlažby a obrubníků.


Rekonstrukce sociálního zázemí a schodišť SPÚ pro Královéhradecký kraj

Objem prací 1,4mil. Kč bez DPH
Investor: Pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Realizace 8-11/2017

Oprava čtyř sociálních zařízení objektu Pozemkového úřadu v Hradci Králové se změnou dispozice spočívala zejména v kompletním vybouráním vnitřní části místností WC, provedení nových rozvodů UT, ZTI, VZT a elektroinstalace, nových obkladů a dlažeb, zařizovacích předmětů. Vnitřní schodiště bylo modernizováno výměnou vnitřního zábradlí za nerezové a položením nové dlažby schodišťových stupňů. Nad nově vybetonovaným vnějším schodištěm byla osazena střecha z nerezové konstrukce s bezpečnostním sklem.


Oprava objektů č.1, 6, 18 - kasárna kpt. Jaroše Chrudim

Objem prací 1,4mil. Kč bez DPH
Investor: Ministerstvo obrany
Realizace 10-12/2017

Zakázka Oprava objektů č.1, 6, 18 kasáren kpt. Jaroše v Chrudimi spočívala zejména v rekonstrukci sociálních zařízení, kanceláří a skladů v 1.NP, demontáži, dodávce a montáži venkovních svodů střechy,opravě betonového vstupu do budovy v zadní části ze zámkové dlažby objektu č.1. V objektu č.6 bylo rekonstruováno sociální zařízení Provozního střediska, vyměněny žlaby a svody objektu s převažující částí plastových oken a dveří. Na objektu č.18 – čerpací stanice byla naší firmou opravena zejména střecha budovy, vnitřní a vnější omítky, podlahy, elektroinstalace, dále byly vyměněny dveře za nové plastové.


FNHK, objekt č.23 - Stavební úpravy pro transfuzní oddělení

Objem prací 2,2mil. Kč bez DPH
Investor: FNHK
Realizace 1-5/2018

Účelem těchto stavebních úprav bylo přemístění transfúzního oddělení do pavilonu onkologie FNHK, v rámci čehož byly provedeny drobné dispoziční úpravy, opravy betonových podlah, omítek, sanace trhlin zdiva, malbyodolné proti desinfekčním prostředkům, dodávka a montáž vnitřních dveří, označení ošetřoven, vnějších žaluzií, sítí proti hmyzu. Dále byly zhotoveny nové instalace ZTI, silnoproudu, EZS, EPS, MaR, monitoringu teplot, položeny vinylové elektrostaticky vodivé podlahy.


Rekonstrukce objektů k bydlení v Selmicích

Objem prací 580 tis. Kč bez DPH
Investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Realizace 7/2018

Součástí požadované rekonstrukce dvou objektů č.p. 4 a č.p. 40 v Selmicích byla oprava koupelen a WC včetně nových rozvodů ZTI, kompletní obnova omítek ve všech místnostech, příprava pro osazení kuchyňských linek, oprava části podlah.


ZŠ Sever – oprava podlahy v pavilonu jídelny

Objem prací 587 tis. Kč bez DPH
Investor: Technické služby Hradec Králové
Realizace 7/2018

Oprava podlah ZŠ Sever zahrnovala kompletní vybourání a vybetonování nové roznášecí vrstvy z betonové mazaniny a provedení nášlapné vrstvy z keramické dlažby, dodávku a montáž hliníkových dvoukřídlých dveří a drobné úpravy na ZTI.


Modernizace odborných učeben ZŠ Lázně Bohdaneč – I. Etapa

Objem prací 4,8mil. Kč bez DPH
Investor: Město Lázně Bohdaneč
Realizace 6-8/2018

Součástí modernizace byla zejména přístavba zděné výtahové šachty (včetně dodávky a montáže výtahu) se sociálním zařízením pro imobilní s úpravou přilehlých ploch, provedením přípojek a přeložky elektro. Vnitřní úpravy zahrnovaly změnu dispozice WC s novými příčkami z pórobetonu, obklady,dlažbami a rozvody UT se ZTI se zařizovacími předměty, novou elektroinstalací, dodávku a montáž vertikální plošiny, vnitřních dveří atd. Modernizace kuchyňky obsahovala též doplnění skříní a vybavení.


VOŠZ a SZŠ Hradec Králové –modernizace odborných učeben zubních techniků

Objem prací 678 tis. Kč bez DPH
Investor: Ján Mucha
Realizace 8/2018

Učebna zubních techniků vznikla rozdělením stávající učebny akustickou SDK příčkou s předstěnou, součástí zakázky byla nová elektroinstalace, plynovod, vodovod a kanalizace, oprava omítek, dodávka a montáž dveří z masivu, nové podlahy z vinylu odolného vůči chemickým vlivům, drobné sadové úpravy s dodávkou mobiliáře a úpravou zpevněných ploch.


Jesle Orlická kotlina – oprava elektroinstalace a oprava terasy

Objem prací 5,3mil. Kč bez DPH
Investor: Technické služby Hradec Králové
Realizace 6-8/2018

Vnitřní úpravy spočívaly zejména v modernizaci elektroinstalace celého objektu, povrchová oprava omítek, malby,nátěry. Položení nových podlah nášlapných z PVC a koberců, Rekonstrukce WC nové zařizovací předměty, výměna obkladů a dlažeb. Dodávka vnitřních kuchyňských linek s vestavěnými spotřebiči. Omyvatelné a otěruzvdorné malby.
Revitalizace přilehlé terasy – kompletní vybourání staré, provedení stěn z pohledového betonu, nášlapná vrstva z EPDM povrchu, doplnění dlažby s obrubníky.


Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Na Švarcavě

Objem prací 3,4mil. Kč bez DPH
Investor: Ján Mucha
Realizace 2-8/2018

Interiérové úpravy čtyř objektů obsahovaly zejména rekonstrukce sociálních zařízení.V učebnách a dílnách dále položení nových podlah z PVC, keramické a teracové dlažby, dodávku vnitřních dveří, kuchyňské linky, vany pro olejové hospodářství, nové instalace ZTI, VZT, UT, stlačeného vzduchu, silnoproudu v učebnách i dílnách pro dodávku strojů a konektivity školy. Dále byly v podstatné míře provedeny nové omítky včetně sanačních, malby, nátěry, drobné vnější sadové úpravy s vyrovnávací rampou a odvodněním vjezdu.


Oprava markýz č. p. 8 ul. Čs. Partyzánů

Objem prací 1,5mil. Kč bez DPH
Investor: Město Chrudim
Realizace 3-9/2018

V rámci realizace byla provedena střecha z falcovaného hliníkového plechu na roznášecí vrstvu z OSB, dále byla doplněnaocelová nosná konstrukce, renovace ocelové konstrukce,nové skleněné podhledy s vestavěným osvětlením, obklad soklu z obkladových pásků.


ITI ZŠ Družstevní

Objem prací 9,5mil. Kč bez DPH
Investor: Ján Mucha
Realizace 6-12/2018

Vnitřní úpravy objektu spočívající ve stavebních úpravách vybraných odborných učeben, jejíž součástí bylo zejména provedení elektroinstalací (nová svítidla s rozvody, konektivita – optická síť, úpravy EZS), VZT včetně rekuperačních jednotek, akustických podhledů, opravy omítek, osazení dveří splňující bezbariérové požadavky do nových zárubní, vinylové podlahy, částečné provedení nových betonových podlah s hydroizolací, dodávka zatemňovacích rolet s elektro pohonem, modernizace obkladů a umyvadel s dopojením rozvody ZTI, vymalování učeben omyvatelnými a standardními malbami, nátěry zejména otopných těles. Dále byl k objektům školy přistavěn prosklený výtah s šachtou z monolitického betonu a bezbariérové WC. K výtahu byla prodloužena komunikace pro pěší ze zámkové dlažby.


Stavební úpravy 3.NP v č. p. 288

Objem prací 2,6mil. Kč bez DPH
Investor: Město Heřmanův Městec
Realizace 4-12/2018

Rekonstrukce podkroví objektu zahrnovala zejména provedení nových příček z SDK, akustických obkladů stěn a podhledů hudební zkušebny, realizace 2 sociálních zařízení s kuchyňkou 6 místnostmi využitelnými jako kanceláře. Dodávka a montáž vnitřních dveří, vytápění s přípojkou plynovodu dvěma zdroji tepla, nové elektroinstalace včetně rozvodů internetu a vnitřní sítě, vzduchotechniky.

Kontaktujte nás

Za našimi zákazníky rádi přijedeme a vypracujeme rozpočet stavby.

jsme stavební společnost


© 2018 www.stavrecon.cz | Všechna práva vyhrazena.

Miniweb Tvorba www stránek a virtuálních prohlídek